logo radost

Redoviti program

VRTIC

 

REDOVITI 10-satni PROGRAM je cjeloviti razvoji 10-satni temeljni program koji se provodi za djecu od prve godine života do polaska u školu. Program se zasniva na humanističkoj razvojnoj koncepciji što znači da u prvi plan stavlja DIJETE, njegove potrebe, prava, te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

Temelji se na suvremenoj pedagoškoj koncepciji čija četiri načela u posljednjih nekoliko godina primjenjujemo u svakodnevnom radu:

  1. FLEKSIBILNOST ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

   Fleksibilnost omogućuje prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih i na taj način omogućuje izražavanje prijedloga, inicijativa i sugestija djece i odraslih. U vrtiću nije primjereno postavljanje striktnih shema jer one ne zadovoljavaju individualne potrebe i interese. Primjer fleksibilnosti odgojno-obrazovnog rada u našem vrtiću potkrepljujemo različitim projektima nastalim iz interesa djece.

  2. PARTNERSTVO VRTIĆA S RODITELJIMA I ŠIROM ZAJEDNICOM

Obitelj i vrtić dva su temeljna sustava u kojima dijete uči o sebi, stječe znanja o sebi i svijetu pa su stoga upućeni na međusobnu suradnju. Roditelje prihvaćamo kao ravnopravne partnere koji ustanovu obogaćuju svojim individualnim posebnostima. Informiramo ih o aktivnostima djece i uključujemo u rad putem kutića za roditelje, web stranice, razvojnih mapa, radionica, ispitivanjem mišljenja, zajedničkih akcija i boravka roditelja u grupi.

 1. OSIGURANJE KONTINUITETA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU

  Kontinuitet u radu osiguravamo na više načina; suradnjom s osnovnom školom i lokalnom zajednicom i kontinuiranim podizanjem razine osobnih i profesionalnih kompetencija. Kako bi se djeci olakšao prijelaz iz vrtića u školu, usko surađujemo sa stručnim timom osnovne škole u obliku roditeljskih sastanaka, posjeta školi, upoznavanje stručnog tima i učitelja iz osnovne škole. Podizanje razine osobnih i profesionalnih kompetencija ostvarujemo individualnim i grupnim stručnim usavršavanjima svih stručnih djelatnika vrtića.

 2. OTVORENOST ZA KONTINUIRANO UČENJE I SPREMNOST ZA UNAPREĐENJE PRAKSE

  Nastojimo kontinuirano istraživati i unaprjeđivati praksu stručnih djelatnika vrtića, u smjeru razvoja refleksivne prakse. Započeli smo sa sastancima Zajednice koja uči, u kojoj sudjeluju odgojitelji motivirani za razmjenu iskustva, ideja i poboljšanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada.

Dječji vrtić RADOST 

Ivane Brlić Mažuranić 1
44330 Novska

Tel: 044 600 320
Mob: 091 493 6204
Fax: 044 608 138
E-mail: vrtic.radost@optinet.hr

Važni kontakti

RAVNATELJICA
Ljerka Vidaković, prof.
ravnateljica@radost-novska.hr

PEDAGOGINJA
Ivana Zelenika prof.
pedagoginja@radost-novska.hr

ZDRAVSTVENA DJELATNICA
Eleonora Marijan, bacc. ms.
zdravstvena.voditeljica@radost-novska.hr

LOGOPEDINJA
Monika Karlović, mag. log.
logoped@radost-novska.hr

Upisi

Sve informacije i dokumente vezane uz upis u vrtić pronađite ovdje


Programi

Nudimo raznorazne programe našim malenim polaznicima. U ovoj sekciji se možete informirati a našim grupama i dodatnim aktivnostima.

Jelovnik

Vrlo je bitno da se djeca u vrtiću zdravo hrane. Kako izgleda jelovnik možete pogledati ovdje.


Dokumenti

Svi naši spisi na jednom mjestu.

- Izjava o pristupačnosti